Recollida de signatures

Recollida de signatures

L'escrit que trobareu a la primera entrada del bloc i tota la informació que hi anirem afegint es presentarà al Departament d'Ensenyament i mirarem que tingui la màxima difusió possible. També el farem arribar a la premsa i les institucions oportunes. Tothom que estigui interessat a subscriure el document a favor de la jornada contínua pot enviar el seu nom, DNI i professió a:

porlajornadacontinua@gmail.com.


miércoles, 29 de febrero de 2012

10 arguments a favor de la jornada intensiva

Del bloc http://intensiva.secundaria.info/:


10   arguments a favor de la jornada intensiva

1.      Millora pedagògica: amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc.

2. Millora econòmica: els instituts on solament s’imparteix ESO i batxillerat el centre estaria tancat a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules.

3.  Millora econòmica: l’administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi per estudiar l’ESO. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a extraescolars.

4.      Millora econòmica: les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador. Es milloraria la qualitat de l'alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar fora de casa per força.

5.   Estalvi de temps: els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar. Alguns alumnes necessiten transport públic per fer aquest desplaçament, aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.

6.  Conciliació d’horaris: els alumnes que fan extraescolars (la majoria) podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps fer els deures i estudiar i per anar a dormir a una hora convenient, etc.

7.      Millora de l’assistència a l’institut: als instituts en què l’absentisme escolar és més elevat a les classes de la tarda aquest problema desapareixeria.

8.     Més disponibilitat horària per als centres i entitats que imparteixen ensenyaments extraescolars o organitzen activitats esportives: amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes escoles de música, ballet, d’idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com està passant ara.

9.     Racionalització dels horaris: si les classes fossin de 50 minuts i no de 60 i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20’ la primera i 30’ la segona) les sis classes fetes al matí de manera intensiva no són tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.

10.  Menys conflictivitat: les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres. La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l'ensenyament. Els instituts són per aprendre, no podem ocupar tot el temps de l'alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per crèixer com a persones.

1 comentario: